4. Jak obliczać termin zwrotu?


Do obliczania terminów zwrotów stosujemy zasady z Kodeksu Cywilnego:
- liczyć termin zaczynamy od nastepnego dnia po otrzymaniu przesyłki
- liczymy kolejne dni bez względu na to, czy są one robocze czy świąteczne
- jeżeli ostatni dzień terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy ( chce tutaj podkreślić sobota NIE JEST takim dniem) to termin nastepnego dnia po tym dniu