Prawa konsumenta w Polsce


Zainspirowana pewnymi zachowaniami niektórych sklepów internetowych, jak również po przeczytaniu regulaminów kilku z nich, z racji mojego zawodu i wykształcenia postanowiłam stworzyć taki mały kącik prawny jak postępować z nieuczciwymi sklepami:)
Część rzeczy pewnie już wiecie, część może okazać się nowych. Mam nadzieję, że komuś się przyda:)
Poruszę tylko najważniejsze, w razie jakichś pytań śmiało proszę priv alxandra@gazeta.pl lub na Forum


1. Możliwość odstąpienia od umowy


Prawo polskie przewiduje 10-dniowy termin odstąpienia od umowy przy sprzedaży na odległość. To uprawnienie konsumenta dotyczy WSZYSTKICH towarów (z małymi wyjątkami, jak robionych na zamówienie, ale postaram się dać reguły ogólne), czyli również PRZECENIONYCH. Wszelkie inne postanowienia w regulaminach sklepów ograniczające wyżej wymienione uprawnienia są BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNE dla konsumenta, a stosujący je przedsiębiorca może z tytułu ich stosowania zostać ukaranym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów karą do 10% zysku netto z ubiegłego roku obrotowego. Odstąpić od umowy można nawet w ostatnim dniu terminu 10-dniowego, decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje

Wszelkie postanowienia w sklepach internetowych utrudniające złożenie reklamacji (np. ograniczenie terminu na jej złożenie, wymóg wysłania w ciągu 5 dni listu itp są bezwzględnie nieważne. Co ważne konsument NIE JEST obciążony jakimikolwiek kosztami związanymi z badaniem zasadności reklamacji, tzn. przedsiębiorca MUSI przedstawić dowód ekspertyzy, dopiero jak się z nim nie zgadzamy to musimy udowadniać.

3. Termin realizacji zamówienia

Tu jest "haczyk" na niesolidne sklepy, bowiem zgodnie z artykułem 12 ust.1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów(...) Art. 12. 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie TRZYDZIESTU DNI po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Czyli można bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji anulować zamówienie, jeżeli sklep spóźnia się z dostawą. Przy czym nie może to być związane z jakimikolwiek kosztami dla konsumenta.

Opinie, komentarze, pytania są tutaj Forum

Autorka: alxandra