6. Kto to jest konsument ?

Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest: Art. 22[1]. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Oznacza to w praktyce, że nie możemy odstąpić od umowy zawartej na odległość, jeżeli kupujemy towar w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.