2. Co zrobić, jak sklep opóźnia się ze zwrotem zapłaconych pieniędzy przy odstąpieniu od umowy?

Chciałabym na samym początku zaznaczyć, że dla własnego „bezpieczeństwa zakupów” wszelka korespondencje ze sklepem należy prowadzić w formie pisemnej. Jeżeli jednak dzwonimy i rozmówca poda nam jakąś datę zwrotu należności to należy poprosić o wysłanie takiej informacji na maila bądź też samemu go napisać:
Przykładowa treść:
„W nawiązaniu do mojej rozmowy telefonicznej w dniu (data) o godzinie (godzina) z (imie i nazwisko rozmówcy) proszę o potwierdzenie informacji uzyskanej telefonicznie, że zwrot zapłaconych pieniędzy za zamówienie ( nr zamówienia, model towaru) nastąpi w dniu ( wpisać dzień)”
Wysłać można mailem za potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli sklep nadal nie zwraca należy zwrócić się o pomoc do Federacji Konsumentów i/lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub/i właściwego miejscowo Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów; tutaj znajdziemy ich spis wg województw Rzecznicy konsumentów


Można oczywiście zażądać zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami ustawowymi, ale te ostatnie będą minimalne.

Zapłacone pieniądze sklep musi zwrócic niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni licząc od następnego dnia od odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna: art 7 ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.