7. Czy sklep internetowy może wymagać ode mnie dokonania przedpłaty przed wykonaniem zamówienia?

Nie może, gdyż stosownie do art.11 ust.1. ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów(...) "Umowa nie może nakładać na
konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed
otrzymaniem świadczenia."