9. Kiedy nie można odstąpic od umowy sprzedaży zawartej na odległość?

Wszystkie przyczyny są wymienione w ustawie o ochronie niektórych
praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Z
przyczyn nas interesujących są to: kupno w drodze licytacji i
realizacja zamówienia indywidualnego czyli "świadczeń o
właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą( art. 10 ust. 3 pkt 4
w/w ustawy)". Jednakże, jeżeli strony się umówią, że konsument może
odstąpić od umowy przy zamówieniu indywidualnym to odstapienie od
umowy jest skuteczne.